Llar d’Infants Vallmoll

LLAR D’INFANTS “EL NIU” DE VALLMOLL
Carrer de Sant Miquel s/n, Vallmoll
Promotor: Ajuntament de Vallmoll
Autor del Projecte: Anna Ollé / Arquitecta
Col·laboració: Roser Ollé Simó / Arquitecta

La Llar d’infants es situa a la zona Oest de Vallmoll, al Carrer de Sant Miquel, a mig camí de la pujada al castell. Es troba entre el Nucli antic i la futura ampliació residencial. L’edifici es fragmenta per tal d’aconseguir un gra més petit i, d’aquesta manera assemblar-se a l’escala del poble per una banda i al futur entorn de ciutat jardí per l’altra.
Així doncs, el joc en secció de la teulada, s’ajusta al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situa i a les condicions ambientals del lloc.
L’edifici consta d’un espai principal orientat a Sud on es situa l’accés, i una zona de serveis situada a la part posterior orientada a Nord amb els serveis i locals tècnics. L’espai del cos principal es divideix en 3 parts, dotant l’equipament d’una entrada i sala polivalent central oberta a sud i de dos aules als extrems est i oest. Al cos posterior a la zona de serveis s’hi situen els banys relacionats amb les aules, office, despatx, bany adaptat, sala de descans i neteja.
L’entorn s’ha adequat per a delimitar els diferents patis creant l’accés exterior. el pati principal a sud, el pati secundari a oest i el pati de serveis a nord.