Reforma de casa aïllada a L’Albiol

REFORMA DE CASA A L’ALBIOL
Promotor: Privat
Autors del projecte: Elisabte Barceló / Isabel Cotchà / Anna Ollé Simó

Un projecte on la integració a l’entorn defineix cada nova traça. El mas es relaciona amb als marges de pedra existents, conformant les noves dependències i creant cobertes de terra que es fonen amb l’entorn. Un edifici projectat segons  el mas original, l’entorn de l’Albiol i les vistes al paissatge de pins, alzines i marges de pedra seca.

La rehabilitació dels masos existents revitalitzen tot el seu entorn, donen valor al terreny i vida al poble. Actualment un mas ha de disposar de totes les comoditats i serveis per a poder ser usable durant les diferents èpoques de l’any. L’accessibilitat en un entorn amb grans desnivells ha estat un punt de partida per a projectar. S’ha  aconseguit l’accés a cada planta a peu pla gràcies a les rampes exteriors que s’acompanyen dels marges.