Residència St. Andreu a Manresa

RESIDÈNCIA SANT ANDREU A MANRESA
Promotor: Privat
Arquitectes: Alicia Vila i Jaume Espinal
Aparelladors: Josep Emili Puig i Jaume Juanola
Calculista: CAIREE CONSULTORS
Enginyeria: CVIT