Piscina a Navarcles

PISCINA A NAVARCLES
Promotor: Privat
Arquitecta: Alícia Vila

En el projecte es pretén reformar els espais exteriors d’un habitatge unifamiliar.
Actualment el pati exterior de l’habitatge es troba distribuït en diferents terrasses situades a diferents cotes, però amb mala connexió entre elles. El nivell inferior del pati es troba situat a 8,07 metres respecte el nivell de la zona de dia de l’habitatge.
La idea del projecte és crear un recorregut més agradable al llarg del pati exterior, fent aprofitables els espais que actualment no ho són, i generant una topografia amb un perfil més semblant a l’original del terreny, i no tan brusc com és actualment.
Amb la intervenció es generaran diferents espais d’estar exterior, lligats amb noves construccions, com poden ser un forjat que alhora fa de porxada per la part inferior, i la construcció d’una piscina integrada en aquests desnivells projectats.