Concurs Residència Fàbrica Vella Sallent

Es proposa un edifici que recupera la “caixa” del que hauria pogut ser l’antiga fàbrica, a manera de contenidor i com a record “monument” que forma part de la imatge urbana del municipi; i al qual se li assignen uns nous usos perquè recuperi lo vida. Tanmateix la “caixa” es mostra oberta per les testeres per explicar aquests nous usos amb un llenguatge arquitectònic totalment diferent, fluïd i obert.
Es proposa en plantes baixes ubicar-hi els serveis comuns, oberts a l’exterior amb tota permissivitat de circulacions cap a l carrer i cap a l parc. l en plantes altes, els serveis residencials, separant clarament les activitats nocturnes que queden emmarcades dins la “caixa-contenidor”, i les activitats diürnes són les que es col• loquen a les testeres per obrir-se a la ciutat.
Pel que fa als espais exterior, es compacta la nova actuació deixant que el parc del riu flueixi entre les antigues runes i el nou edifici, l als interiors, s’optimitzen els espais funcionals a raó de la seva ocupació i la minimització dels recorreguts.
S’aprofita mantenir una distància de separació amb les runes històriques de la xemeneia i la façana al riu per deixar passar, entre “allò vell” i allò nou”, el parc urbà poral• lel al riu. Però també entenent el parc fluvial com un braç paral·lel al riu, es proposa insistir en la continuïtat d’ambdós, tant per fora l’edifici com per dins la planta baixa.