Casa entre mitgeres a Maspujols

CASA UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A MASPUJOLS
Promotor: Privat
Autors del projecte: Anna Ollé Simó / Roser Ollé Simó /Pilar Sarabia

Obra nova a Maspujols per habitatge unifamiliar entre mitgeres. La parcel·la de l’habitatge és de geometria irregular que s’adapta a la cantonada amb l’Església Santa Maria.

L’habitatge disposa de dues façanes i un accés. La façana que comunica amb l’església, de dimensions més reduïdes, s’habilita per l’entrada de vehicles. La façana posterior s’amplia per permetre l’accés de llum i ventilació i s’enretira de forma esglaonada per incorporar espais exteriors.

La distribució s’ordena a partir de PB+2 i golfes. La planta baixa disposa d’una doble alçada oberta al carrer de l’Església i es destina tota la planta a garatge. El primer tram d‘escales es situa a la mitgera amb l’església i comunica exclusivament amb la planta pis. La distribució de la planta primera i segona s’ordenen a partir del nucli central d’escales, les estances que ventilen a la façana posterior s’estructuren de forma ortogonal i la resta de peces que donen a la mitgera de l’església s’adapten a la forma irregular de la parcel·la.

Llar d’Infants Vallmoll

LLAR D’INFANTS “EL NIU” DE VALLMOLL
Carrer de Sant Miquel s/n, Vallmoll
Promotor: Ajuntament de Vallmoll
Autor del Projecte: Anna Ollé / Arquitecta
Col·laboració: Roser Ollé Simó / Arquitecta

La Llar d’infants es situa a la zona Oest de Vallmoll, al Carrer de Sant Miquel, a mig camí de la pujada al castell. Es troba entre el Nucli antic i la futura ampliació residencial. L’edifici es fragmenta per tal d’aconseguir un gra més petit i, d’aquesta manera assemblar-se a l’escala del poble per una banda i al futur entorn de ciutat jardí per l’altra.
Així doncs, el joc en secció de la teulada, s’ajusta al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situa i a les condicions ambientals del lloc.
L’edifici consta d’un espai principal orientat a Sud on es situa l’accés, i una zona de serveis situada a la part posterior orientada a Nord amb els serveis i locals tècnics. L’espai del cos principal es divideix en 3 parts, dotant l’equipament d’una entrada i sala polivalent central oberta a sud i de dos aules als extrems est i oest. Al cos posterior a la zona de serveis s’hi situen els banys relacionats amb les aules, office, despatx, bany adaptat, sala de descans i neteja.
L’entorn s’ha adequat per a delimitar els diferents patis creant l’accés exterior. el pati principal a sud, el pati secundari a oest i el pati de serveis a nord.

Unifamiliar a La Selva del Camp

CASA UNIFAMILIAR A LA SELVA DEL CAMP
Promotor: Privat
Autor del Projecte: Anna Ollé / Arquitecta
Aparellador: Josep Lluís Garriga
Constructor: Construccions Pintaluba S.L.

Dissenyada per una família amb fills, els exteriors i interiors responen a la premisa d’espais amplis i confortables. La casa s’adapta al pas del temps i dels canvis.

L’exterior separa la part més pública del jardí més privat. El voladís i el revestiment de travertí marquen la zona de dia i acompanyen amb la vorera a un mateix nivell tots els accessos de la planta baixa. Una rampa exterior, relaciona el nivell del carrer amb la vorera i terrassa de planta baixa, així doncs, es tracta d’una solució que permet que el xalet sigui del tot accessible.

L’interior es va dissenyar amb espais amplis per adaptar-se fàcilment a les necessitats canviants de la llar. L’accés amb l’escala n’és l’element més important, ja que crea una continuitat amb el menjador mitjançant un armari amb portes corredisses, així com la relació amb l’estudi superior. Es crea una circulació circular entre el menjador i l’entrada i una projecció de l’espai mitjançant les portes corrdisses. La mateixa arquitectura dóna caràcter a l’habitatge i en soluciona els requeriments d’emmagatzematge.

Reforma de casa aïllada a L’Albiol

REFORMA DE CASA A L’ALBIOL
Promotor: Privat
Autors del projecte: Elisabte Barceló / Isabel Cotchà / Anna Ollé Simó

Un projecte on la integració a l’entorn defineix cada nova traça. El mas es relaciona amb als marges de pedra existents, conformant les noves dependències i creant cobertes de terra que es fonen amb l’entorn. Un edifici projectat segons  el mas original, l’entorn de l’Albiol i les vistes al paissatge de pins, alzines i marges de pedra seca.

La rehabilitació dels masos existents revitalitzen tot el seu entorn, donen valor al terreny i vida al poble. Actualment un mas ha de disposar de totes les comoditats i serveis per a poder ser usable durant les diferents èpoques de l’any. L’accessibilitat en un entorn amb grans desnivells ha estat un punt de partida per a projectar. S’ha  aconseguit l’accés a cada planta a peu pla gràcies a les rampes exteriors que s’acompanyen dels marges.