El Taller Coworking

El taller coworking
Carrer Joan Domingo, 8 Bx, La Selva del Camp
Promotor: Privat
Autor del Projecte: Anna Ollé / Arquitecta
Constructor: Construccions Pintaluba S.L.

El taller coworking és un espai acollidor per a compartir despatx entre professionals a la Selva del Camp (Tarragona). Es distribueix en tres espais en planta baixa, l’espai principal integra l’accés al local i s’organitza a partir de vuit taules que permeten acollir els coworkers. A l’extrem oposat de l’accés hi ha una gran sala aïllada acústicament, amb una taula central, per dur a terme reunions i xarrades amb els clients. El tercer espai consta d’un office equipat pels coworkers i un bany adaptat.

La zona de treball i de reunions són espais diàfans i estan separats per un parament vidriat. La comunicació visual entre els espais millora la sensació d’amplitud i permet l’accés de la llum natural. Els materials utilitzats són naturals i atemporals per a crear un ambient proper i càlid per a tots els professionals que hi treballem. Els paraments del local i l’estructura integren l’emmagatzematge de tal forma que la percepció de l’espai és neta i lliure de mobiliari dissonant.

Belén estilistes

BELÉN ESTILISTES
Carrer Paretdelgada 1, La Selva del Camp
Promotor: Privat
Autors del projecte: Anna Ollé Simó, Arquitecta / Marta Magrinyà, Interiorista

Reforma a la Selva del Camp per a perruqueria en edifici en cantonada. En la distribució del local s’ha diferenciat entre un espai per a nens, pròxim la zona d’espera, i un espai exterior pels clients, vinculat amb la zona de pentinat. El local també disposa de banys adaptats i zona de safareig i office. La distribució del local és diàfana i permet la ventilació creuada i la il·luminació natural dels espais.

A la part central se situa la zona d’espera, separant la zona de treball de l’accés al local. El nucli de serveis integra mobiliari en el parament per tal de donar suport per la zona de rentadors. En el parament oposat es distribueix la zona de pentinat amb capacitat per cinc clients.

Bar-cafeteria Chiars

BAR-CAFETERIA CHIARS, SANT CUGAT
Promotor: Privat
Arquitecta: Anna Ollé Simó

Petit bar-cafeteria davant el mercat de Sant Cugat. El local consta de dos ambients en un mateix espai que permet distingir la zona de venda de pa, situada a l’accés del local i la cafeteria. Tots dos ambients es distribueixen en dues franges, a la part esquerra se situa la zona de servei amb el mostrador i l’equipament per la cafeteria i a la part dreta la barra i les taules pels clients.

Els acabats dels paraments permeten diferenciar els dos espais del local. La fleca destaca amb un paviment de rajola arlequina i s’ha deixat vista la paret de maó massís darrere al mostrador. La resta de local té un acabat enguixat blanc i el paviment de parquet. El mobiliari de fusta i la contrabarra d’acer inoxidable agafen protagonisme sobre els paraments blancs del local.

Farmàcia Punsola 12h

FARMÀCIA PUNSOLA 12h A LA SELVA DEL CAMP
Promotor: Privat
Autor del Projecte: Anna Ollé / Arquitecta
Constructor: http://www.constecnia.com

En la reforma es renova l’antiga distribució de la farmàcia a fi d’augmentar l’espai de venda i ubicar-lo a la façana del carrer. Es millora l’accés a la farmàcia i s’amplia la superfície de façana per tal d’aconseguir aportació de llum natural a la zona de venda.

El local s’organitza a partir de tres franges. La zona de venda es situa en façana i a l’extrem oposat de l’accés es situen els taulells i les terminals per atendre els clients. Aquesta zona es vincula amb la franja d’administració per tal de millorar la comunicació entre les dues zones. La tercera franja és accessible a partir de la zona de venda, on s’incorpora un gran magatzem, un laboratori, un office pels treballadors i un bany adaptat.