Farmàcia Punsola 12h

FARMÀCIA PUNSOLA 12h A LA SELVA DEL CAMP
Promotor: Privat
Autor del Projecte: Anna Ollé / Arquitecta
Constructor: http://www.constecnia.com

En la reforma es renova l’antiga distribució de la farmàcia a fi d’augmentar l’espai de venda i ubicar-lo a la façana del carrer. Es millora l’accés a la farmàcia i s’amplia la superfície de façana per tal d’aconseguir aportació de llum natural a la zona de venda.

El local s’organitza a partir de tres franges. La zona de venda es situa en façana i a l’extrem oposat de l’accés es situen els taulells i les terminals per atendre els clients. Aquesta zona es vincula amb la franja d’administració per tal de millorar la comunicació entre les dues zones. La tercera franja és accessible a partir de la zona de venda, on s’incorpora un gran magatzem, un laboratori, un office pels treballadors i un bany adaptat.

Reforma de casa aïllada a L’Albiol

REFORMA DE CASA A L’ALBIOL
Promotor: Privat
Autors del projecte: Elisabte Barceló / Isabel Cotchà / Anna Ollé Simó

Un projecte on la integració a l’entorn defineix cada nova traça. El mas es relaciona amb als marges de pedra existents, conformant les noves dependències i creant cobertes de terra que es fonen amb l’entorn. Un edifici projectat segons  el mas original, l’entorn de l’Albiol i les vistes al paissatge de pins, alzines i marges de pedra seca.

La rehabilitació dels masos existents revitalitzen tot el seu entorn, donen valor al terreny i vida al poble. Actualment un mas ha de disposar de totes les comoditats i serveis per a poder ser usable durant les diferents èpoques de l’any. L’accessibilitat en un entorn amb grans desnivells ha estat un punt de partida per a projectar. S’ha  aconseguit l’accés a cada planta a peu pla gràcies a les rampes exteriors que s’acompanyen dels marges.